Бюллетень


/uploads/users/73/files/taniltsuulga_2016_02%20sar.pdf

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2014 оны 1 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2014 оны 2 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2014 оны 3 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2014 оны 4 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2014 оны 5 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2014 оны 6 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2014 оны 7 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2014 оны 8 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2014 оны 9 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2014 оны 10 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2014 оны 11 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2014 оны 12 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2015 оны 01 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2015 оны 02 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2015 оны 03 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2015 оны 04 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2015 оны 05 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2015 оны 06 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2015 оны 07 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2015 оны 08 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2015 оны 09 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2015 оны 10 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2015 оны 11 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2015 оны 12 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 01 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 02 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 05 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 06 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 07 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 08 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 09 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 10 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 11 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 12 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2017 оны 01 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2017 оны 02 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн зсагийн 2017 оны 03 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2017 оны 04 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2017 оны 05 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2017 оны 06 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2017 оны 07 сарын танилцуулга

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2017 оны 08 сарын танилцуулга

 

 

 

 

 

 

7 хоногийн үнийн мэдээ  

Барааны нэр, төрөл

 IX/06

Гурил, 1-р зэрэг , кг 1200
Хонины  мах, кг 4000
Ямааны мах, кг 3800
Үхрийн мах, кг 5500
Элсэн чихэр, кг 2200
Цагаан будаа, кг 2200
Шингэн сүү, литр 1500
Ноолуур, кг 60000
Бензин, А-80, 1литр 1570
Бензин, А-92, 1 литр 1680
Дизелийн түлш, 1 литр 1770